Solitaire Sudoku

Tank Hero Online


Tank Hero Online - trò chơi dễ chơi và tạo thói quen rất tốt. Không còn gì để lại vào lúc này ngoài việc sử dụng khả năng siêu phàm của bạn để che chắn chống lại xe tăng của đối phương, sau đó, bạn có thể tự do phản công. Tiêu diệt đối thủ của bạn bằng súng và phá hủy bất kỳ số lượng xe tăng nào nếu cần thận trọng trước khi chúng giết bạn. Chiến đấu chống lại kẻ thù thông minh, thu thập chất xúc tác và hoàn thành hơn 100 cấp độ hoạt động đáng kinh ngạc. Hãy nhớ thu thập tiền xu và thiết kế lại cỗ máy xung đột của bạn với đại bác, đạn dược và quân phòng thủ mới để trở thành người tiên phong.


How to play Tank Hero Online


Sử dụng chuột và chạm để bắn đại bác