Solitaire Sudoku

5Dice Duel


5Dice Duel - là một trò chơi xúc xắc mẫu mực thu hút rất nhiều người chơi. Bạn có thể sẽ nhận được nhiều tiêu điểm như mong đợi trong các tình huống bằng cách di chuyển năm viên xúc xắc và nhận được một số hỗn hợp cụ thể. Khi một hỗn hợp đã được sử dụng, người chơi không thể sử dụng nó một lần nữa. Người chơi nên chăm chú quan sát và có hệ thống combo tốt nhất để chơi. Hợp nhất các viên xúc xắc để ghi điểm 'toàn nhà', 'đường cực lớn', 'Carré' và các hỗn hợp khác nhau, hoặc đối mặt với một thử thách và thu thập Lý do rất đơn giản, nhưng nó chuẩn bị khả năng. Trực giác logic của bạn khi nó yêu cầu rằng khả năng thực thi sẽ đặt điểm số đáng chú ý nhất! Cố gắng thu được số lượng tiêu điểm nhiều hơn đối thủ của bạn để thống trị trận đấu!  


How to play 5Dice Duel


Sử dụng chuột của bạn